LEVERANSVILLKOR

SPECIALDESIGNADE PRODUKTER

 

Produkter som framställts unikt för kund har en leveranstid på omkring 3 - 14 dagar.

Det kan gå väldigt snabbt eller ta längre tid, det beror helt på uppdragets omfattning.

 

Observera att personligt gjorda produkter är bindande. Kunden har inte rätt att varken

returnera eller ångra beställningen när produkten väl är producerad och skickad.

 

Din trygghet som kund hos oss är att vi självklart alltid mailar utkast på designen och

designprocessen pågår ända tills du som kund känner dig 100% nöjd, först då framställer 

vi slutprodukten och skickar iväg denna.

 

LEVERANSTID

 

Normal leveranstid är mellan 3 - 10 arbetsdagar, beroende på orderingång, det kan

variera vid ett högt orderflöde.

 

FRAKT

 

Fraktkostnaden inrikes är 59:- oavsett antal varor. 

 

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

 

Alla produkter förblir JoolBox egendom till dess att full betalning har erlagts.

 

POSTENS HANTERING

 

Vid händelse av t.ex felleverans, skadade varor eller paket ska du som kund meddela oss 

detta inom 7 dagar. Vi ansvarar inte för postens hantering gällande exempelvis fraktskador 

eller saknade försändelser.

 
View Mobile / Standard